Veel gestelde vragen:


Hoe wordt het hout gedroogd?

Wij leveren alleen windgedroogd haardhout.

Wat is het verschil tussen windgedroogd en ovengedroogd hout?

Windgedroogd
In de praktijk blijkt de ene houtsoort sneller droogt dan de andere. Waar de ene soort zoals berken, elzen of essen na 9 maanden drogen gestookt kan worden is het vochtpercentage van de zwaardere houtsoorten zoals eiken en beuken pas na 12 maanden op een peil dat je er mee kunt stoken. Voor alle houtsoorten geld dat het nog beter is om ze langer weg te leggen, bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. Het hout zal dan nog verder opdrogen, en dat zult u merken in de hoeveelheid warmte die uw kachel afgeeft. (Gegeven droogtijden gaan uit van gezaagd en gekloofd hout, beschut voor de regen en in de wind )

Ovengedroogd hout
Tegenwoordig zie je ook ovengedroogd hout. Om niet 12 maanden te hoeven wachten wordt het hout in een grote kachel "voorgestookt". Binnen een aantal dagen wordt het vochtpercentage teruggebracht naar een niveau dat vaak vergelijkbaar is met negen maanden winddrogen. Je kunt je afvragen of het niet verstandiger is om wat "gratis" door de natuur geleverd wordt te gebruiken om het hout te drogen, zoals wind en zon. Het in korte tijd willen drogen van hout kost namelijk houtbrandstof of aardgas waarmee het hout wordt voorverwarmd. Met wat geduld hadden de wind en de zon het hout vanzelf gedroogd en hadden deze brandstoffen ook voor iets anders gebruikt kunnen worden. Geduld is wat dat betreft letterlijk een schone zaak.

Hoe moet ik het hout opslaan?

Zoals u hierboven kunt zien kan brandhout niet droog genoeg zijn.Maak daarom een houthok waar de wind vrij spel heeft. Leg het hout los van de grond (bijv. doormiddel van een pallet) en los van de muur zodat de wind er van alle kanten bij kan. Beschut het voor de regen. Leg te drogen hout bij voorkeur niet binnen. Ook niet in een garage. Hier droogt het minder goed en bovendien geeft het de nog altijd in het hout aawezige water af aan de ruimte.

Wat is de goede manier van stoken?

Een goede kachel is één, maar goed stoken is twee. Goed stoken is lastiger dan de meeste denken. Om uitstoot van verontreinigde stoffen te voorkomen mag er alleen gestookt worden met schoon onbehandeld hout (dus niet geverfd of anders chemisch behandeld). Een kachel moet eigenlijk altijd voluit branden (vol met zuurstof). Alleen dan is de verbranding namelijk volledig. Maar in de praktijk wordt het dan in de woonkamer te heet en wordt de kachel gesmoord door middel van het gedeeltelijk sluiten van de zuurstof toevoer (klep). Maar de gesmoorde kachel heeft dan door gebrek aan zuurstof een onvolledige verbranding met meer nadelige uitstoot tot gevolg.

Welke eigenschappen heeft het hout?

Beuken
Klassiek brandhout. Brand mooi en traag. Veel wamte. Universeel geschikt. Brandwaarde: 4,2 kWh/kg, 2100 kWh/stère

Essen
Essen is met beukenhout te vergelijken. Met zelfs een iets mooier vlammenspel. Brandwaarde: 4,2 kWh/kg, 2100 kWh/stère

Eiken
Eiken heeft een onovertroffen brandduur. Het vlammenspel is niet zo mooi. Door het looizuur in eiken moet eiken zeer droog zijn, omdat alleen bij hoge temperaturen het looizuur goed verbrand. Brandwaarde: 4,2 kWh/kg, 2100 kWh/stère

Is verwarmen door middel van hout stoken millieuvriendelijk?

CO2, koolstofdioxide, is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.

De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig ongeveer 383 ppm koolstofdioxide (jan 2007). Dat wil zeggen dat per miljoen delen atmosfeer er 383 uit koolstofdioxide bestaan. Deze concentratie neemt jaarlijks toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaak door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook ontbossing speelt een rol. Voor het begin van de industriële revolutie was de concentratie ongeveer 280 ppm. De toename van koolstofdioxide speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde (broeikaseffect). De opwarming van de aarde verstoort het huidge ecosysteem en wordt algemeen gezien als millieuonvriendelijk en dient dus vermeden zelf teruggebracht te worden.

Onder invloed van zonlicht bouwt een boom houtcellen op uit kooldioxide, water en mineralen. In feite is hout dus opgeslagen zonne-energie. Tijdens dat groeiproces onttrekt de boom het schadelijke CO2 aan de lucht en geeft er zuurstof voor terug. Wanneer de boom niet gebruikt zou worden als houtbrandstof, dan zou deze uiteindelijk via het rottingsproces dezelfde hoeveelheid CO2 aan de natuur terug geven dan die bij de verbranding vrij komt. M.a.w. hout is CO2 neutraal.

CO2 Kringloop

Tekening: CO2 kringloop

Onder invloed van zonlicht bouwt een boom houtcellen op uit kooldioxide, water en mineralen (2). In feite is hout dus opgeslagen zonne-energie. Tijdens dat groeiproces onttrekt de boom het schadelijke CO2 (broeikaseffect) aan de lucht en geeft er zuurstof voor terug. Als brandstof is hout ideaal, ook uit milieu-overwegingen. Als we het niet zouden gebruiken en laten verrotten, dan komt er dezelfde hoeveelheid kooldioxide vrij (3&4) als bij verbranding (3&1). Hout is CO2-neutraal.

Hout is een hernieuwbare grondstof

Een houtopstand kan in 10-50 jaar opgroeien om geoogst te worden. In het geval van dunning zal de opstand op natuurlijke wijze weer aangroeien, in het geval van kaalslag geldt er een herplantingsplicht. Zo ontstaat er een evenwicht tussen wat de natuur kan leveren en wat de mens nodig heeft om zichzelf te verwarmen. Juist om er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen profiteren van deze hernieuwbare grondstof is een goed houtbeleid dus voor ieders belang. Dit relatief korte tijdsbestek (10-50 jaar) waarin bomen weer aangroeien staat in groot contrast tot tijd die de fossiele brandstoffen nodig hebben gehad om zich te vormen, namelijk duizenden jaren.